Lični podaci
Obrazovni profil
Profesionalne kvalifikacije
Istorijat zaposlenja
Sadašnja zaposlenja
Portfolio
Volonterski rad

• Free lance prevodilac i lektor

Referenca: sistem administrator Nenad Strainović, nenad@dunex.org

• "Grand Prix Magazin" - lektor

Referenca: urednik Zoltan Forgač, grandprix@sezampro.yu

• Glamour Caffe – lektor

Referenca: administrator Igor Šalindrija, igorsa@glamourcaffe.com

• Elite Security Online Zajednica – lektor

Referenca: administrator Gojko Vujović, gojko@myrealbox.com

• Dunex Web Hosting Provider – prevodilac i lektor

Referenca: administrator Nenad Strainović, nenad@dunex.org

• Autor tekstova na engleskom jeziku u humanitarnom projektu "Poduči jedno dete" (Teach A Kid), www.TeachAKid.org

Referenca: Direktor Wade Fransson, WadeFransson@aol.com
© 2003-2007 DuNeX, Inc.
Sva prava su zadržana.